[get_player]https://drive.google.com/file/d/13EvAwbM8rsJ2fqhBNgBLRorWCI5Cf7O9/view[/get_player]
#Sever 1#Sever 2
Đợi chờ bên cạnh khi cô chủ làm cho lồn mình ướt

Đợi chờ bên cạnh khi cô chủ làm cho lồn mình ướt

7.8 15 votes

Nội dung phim

Vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng mình cảm thấy rằng cuộc đời mình và cô chủ này đúng thật sự là không có điểm gì khác nhau cả chỉ là cô ấy giàu hơn mình mà thôi, xuất phát điểm của hai đứa mình là khác nhau mà thôi còn lại mọi thứ đều như nhau cả các thánh ạ, cô ấy cũng mồ côi cha từ khi còn khá nhỏ còn mẹ cô ấy thì luôn chỉ biết đến công việc làm ra tiền mà thôi còn mẹ mình thì cũng luôn biết đến công việc đó là việc đi đánh bài cùng hội bạn trong phố vì thế mà khi lớn lên mình chẳng có cái mẹ gì trong tay cả ngoài tấm thân này tự mình bươn trải mà thôi

Diễn viên tham gia phim

N/A