[get_player]https://drive.google.com/file/d/1c-ws7ZO8VocJDcAXxoIXMJGjcxWDwhG_/view[/get_player]
#Sever 1#Sever 2
Đôi mắt đầy sự ám muội của bố chồng dâm dục

Đôi mắt đầy sự ám muội của bố chồng dâm dục

6.4 7 votes

Nội dung phim

Nhìn thấy đôi mắt đó ẩn chứa nhiều điều tội lỗi và nhiều dâm dục mà tôi cảm thấy có thứ gì đó mà mình không thể kiềm chế được bản thân mình, ông ấy đã xin làm điều đó với tôi rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng tránh và không muốn làm điều đó với ông, tôi biết rằng điều đó là không thể và điều đó nếu diễn ra tôi cũng sẽ chịu rất nhiều áp lực vì người chồng của mình, nhưng chẳng hiểu tại sao mà tôi vẫn đồng ý cho ông ấy làm điều đó với mình thực sự là cũng thấy mình khó hiểu chẳng hiểu nhiều lúc mình cũng bị làm sao ấy cơ, nhưng thôi kệ đi cứ sướng trước đã

Diễn viên tham gia phim

N/A