[get_player]https://drive.google.com/file/d/1kYxcuUOAZ980OXnZ3TaR9-ntt4G_gzKH/view[/get_player]
#Sever 1#Sever 2
Đứa cháu cuồng dâm và ông chủ số hưởng loạn luân phụ đề

Đứa cháu cuồng dâm và ông chủ số hưởng loạn luân phụ đề

6.6 14 votes

Nội dung phim

Cuộc sống chăm lo cho hai cô cháu gái cũng quá vất vả nên anh ta cũng không muốn lấy vợ,Mà cũng không ai chịu lấy anh ta khi mà thấy hai đứa cháu gái.Sau nhiều năm anh ta cũng đã nuôi lớn được hai cô cháu gái mà hai cô cũng biết chú đã hi sinh nhiều cho các cô nên khi lớn các cô đều cố gắng học hành để kiếm công việc ổn định phụ giúp cho chú.Nhưng các cô cũng hiểu vì các cô mà chú phải hi sinh rất nhiều đến nay vẫn không lấy vợ để chăm lo cho các cô.Vì thế nay đã lớn các cô có trách nhiệm chăm lo cho chú tất cả mọi thứ

 

Diễn viên tham gia phim