#Sever 1#Sever 2
Hiếp dâm nữ sinh viên bắt có trên đường về nhà

Hiếp dâm nữ sinh viên bắt có trên đường về nhà

1 1 vote

Nội dung phim

Ngày nào mình cũng đi học về qua con đường này có thể nói con đường này nó quá quen thuộc với mình nhưng mình cảm thấy đường về nhà hôm nay xa quá nó có điều gì ấy bất an đối với mình, mình thấy có thằng nào đó nó cứ lúp lúp đằng sau gốc cây theo dõi mình chắc là nó muốn làm điều xấu gì đó với mình đây nhưng chưa đến đoạn vắng người lên nó chưa ra tay, vì thế mình phải đi nhanh hơn một chút nữa kiếm nhà dân để có thể nhờ người ta giúp đỡ mới được, mà thằng này là thằng nào nhỉ chắc là nó quá quen thuộc con đường này và theo dõi mình nhiều ngày nay rồi thì phải

Diễn viên tham gia phim

N/A