[get_player]https://drive.google.com/file/d/1O8Oqy32QD4EmDakISBrpIusqn5vrRESh/view[/get_player]
#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhìn người thanh niên này nhiều khi mình muốn được chơi nó quá cơ, lần đầu mình nhìn thấy nó khi nó ship cho mình mấy đồ quần áo, và có lẽ chính lần đầu tiên đó đã khiến mình để mắt đến nó, với một con người trẻ đẹp như này đương nhiên là mình muốn có được nó cũng là điều đương nhiên, và những lần sau mình vẫn thường xuyên đặt hàng ở chỗ nó để nó giao hàng đến cho mình, và mỗi lần gặp nó chẳng hiểu tại sao mà tim mình nó sao xuyến đến thế như kiểu có ngoại lực nào đó tác động đến bản thân mình ấy các bạn ạ, người mình như cứng đờ chết lặng khi được nhìn thấy nó và chẳng thể nói lên câu nào nữa ấy

Diễn viên tham gia phim

N/A